Hoe zit het met structurele zorg? Moeten de bewoners de zorg zelf betalen of kan dit via een instantie?

Persoonlijke service in huis

Hoe zit het met structurele zorg?

Als een bewoner structureel hulp nodig heeft, kan het beste contact opgenomen worden met de zorgcoördinator.  Zij zal een afspraak met u maken voor een huisbezoek. Tijdens dit bezoek wordt u geadviseerd waaruit de hulp kan of zou moeten bestaan en op welke dagen en op welke tijdstippen dit zal gebeuren.

Vervolgens kan er een indicatie aangevraagd worden bij het Sociaal Wijkteam. Indien er geen indicatie wordt aangevraagd kan geen aanspraak worden gemaakt op zorggelden. In dat geval betaalt u de hulp zelf en krijgt u iedere maand een rekening van Nijlânstate. In sommige gevallen is dit goedkoper maar in de meeste gevallen (afhankelijk van de inkomenssituatie) is het duurder. De zorgcoördinator adviseert u hierover.

Moeten de bewoners de zorg zelf betalen of kan dit via een instantie?

Meestal kunt u een beroep doen op de ziektekostenverzekering ten behoeve van de vergoeding van de zorg. Nadat er een indicatie is vastgesteld (recht op hoeveelheid zorg) heeft u een paar keuzes. U kunt zorg in natura ontvangen of een persoonsgebonden budget (PGB). Zorg in natura betekent dat een zorgaanbieder door de ziektekostenverzekering wordt betaald. Bij een PGB ontvangt u zelf het budget en kunt u een zorgaanbieder zelf inhuren. Vaak bent u met een budget wat vrijer in keuzes. U ontvangt in dat geval een rekening van diegene waarmee u zelf afspraken maakt over de zorg. Nijlânstate biedt beide varianten van zorg. 

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen of opmerkingen dan kunt u het beste even contact met ons opnemen.

te koop

"Je woont zelfstandig in alle vrijheid maar als ons iets overkomt, is er zorg en kunnen we hier samen blijven wonen."

- Familie Hiemstra