Heerlijk thuis voelen op een unieke loCatie

Coöperatieve structuur

Nijlânstate is een coöperatie. Dit betekent dat de bewoners door het woonrecht van een appartement te kopen, lid zijn geworden van de coöperatie Nijlânstate. Het gebouw is eigendom van de coöperatie. De leden zijn met elkaar verantwoordelijk voor het beleid. Vier leden hebben zitting in de Raad van Commissarissen. De dagelijkse leiding is in handen van de directeur-bestuurder. De koopsom van het woonrecht is variabel en hangt onder meer af van de indeling, ligging en de grootte van het appartement.