SUPERDELUXE WONEN KENT GEEN LEEFTIJD

Servicekosten

De servicekosten, afhankelijk van de grootte van het appartement, bedragen tussen de € 800,- en de € 950,- per maand (specifieke prijslijst is op te vragen). Maandelijks dienen deze kosten bij voorschot te worden voldaan.

De servicekosten bestaan uit:

 • Stookkosten (gas) 

 • Water

 • Overheidsheffingen: 
    - Onroerendzaakbelasting gemeente Leeuwarden 
    - Afvalstoffenheffing gemeente Leeuwarden  
    - Rioolbelasting 
    - Verontreinigingsheffing 
    - Waterschapslasten

 • Opstalverzekering

 • Personenalarmering

 • TV- en internetaansluiting in elk appartement 

 • Afschrijvingen gebouw, machines en inventaris

 • Personeelskosten:      
    - calamiteitenzorg (dag- en nachtpersoneel) 
    - receptie, huishouding, administratie, keukenpersoneel 

 • Onderhoudskosten gebouw en tuin 

 • Schoonmaak en glazenwassen gebouw

 • Algemene kosten waaronder verzekeringen

 

Extra kosten waarmee u rekening mee dient te houden zijn kosten voor elektriciteit, persoonlijke abonnementen als telefonie en Internet en de maaltijdkosten, voor iedere dag een warme maaltijd betaalt u maandelijks € 180,- per persoon.