SUPERDELUXE WONEN KENT GEEN LEEFTIJD

Servicekosten

De servicekosten, afhankelijk van de grootte van het appartement, bedragen tussen de €946,- en de €1190,- per maand (specifieke prijslijst is op te vragen). Maandelijks dienen deze kosten bij voorschot te worden voldaan. Het grootste deel van deze kosten zijn woonlasten waarvoor u nu individueel een factuur ontvangt. Bij Nijlânstate zitten deze lasten in de servicekosten.

De servicekosten bestaan uit:

  • Stookkosten (gas) 

  • Water

  • Overheidsheffingen: 
      - Onroerendzaakbelasting gemeente Leeuwarden 
      - Afvalstoffenheffing gemeente Leeuwarden  
      - Rioolheffingen
      - Zuiveringsheffing 
      - Waterschapslasten

  • Opstalverzekering

  • Elektra collectieve ruimtes

  • Personenalarmering

  • Veiligheidsvoorzieningen brandpreventie, centraal toegangssysteem en camerabewaking

  • Glasvezelaansluiting in elk appartement 

  • Personeelskosten:      
      - beschikbaarheid calamiteitenzorg (dag- en nachtpersoneel) 
      - beschikbaarheid receptie, huishouding, technische dienst, keuken, winkel, administratie en directie

  • Onderhoudskosten gebouw en tuin 

  • Glasbewassing gebouw

  • Afschrijvingen gebouw, machines en inventaris

  • Algemene kosten waaronder verzekeringen

 

Extra maandelijkse kosten waarmee u rekening dient te houden zijn kosten voor elektriciteit op uw appartement, inboedelverzekering, persoonlijke abonnementen als telefonie, tv en Internet en de maaltijdkosten. Voor iedere dag een warme maaltijd betaalt u €195,- per persoon per maand.