SUPERDELUXE WONEN KENT GEEN LEEFTIJD

Servicekosten

De servicekosten, afhankelijk van de grootte van het appartement, bedragen tussen de €946,- en de €1190,- per maand (specifieke prijslijst is op te vragen). Maandelijks dienen deze kosten bij voorschot te worden voldaan. Het grootste deel van deze kosten zijn woonlasten waarvoor u nu individueel een factuur ontvangt. Bij Nijlânstate zitten deze lasten in de servicekosten.

De servicekosten bestaan uit:

 • Stookkosten (gas) 

 • Water

 • Overheidsheffingen: 
    - Onroerendzaakbelasting gemeente Leeuwarden 
    - Afvalstoffenheffing gemeente Leeuwarden  
    - Rioolheffingen
    - Zuiveringsheffing 
    - Waterschapslasten

 • Opstalverzekering

 • Elektra collectieve ruimtes

 • Personenalarmering

 • Veiligheidsvoorzieningen brandpreventie, centraal toegangssysteem en camerabewaking

 • Glasvezelaansluiting in elk appartement 

 • Personeelskosten:      
    - beschikbaarheid calamiteitenzorg (dag- en nachtpersoneel) 
    - beschikbaarheid receptie, huishouding, technische dienst, keuken, winkel, administratie en directie

 • Onderhoudskosten gebouw en tuin 

 • Glasbewassing gebouw

 • Afschrijvingen gebouw, machines en inventaris

 • Algemene kosten waaronder verzekeringen

 

Extra maandelijkse kosten waarmee u rekening dient te houden zijn kosten voor elektriciteit op uw appartement, inboedelverzekering, persoonlijke abonnementen als telefonie, tv en Internet en de maaltijdkosten. Voor iedere dag een warme maaltijd betaalt u €195,- per persoon per maand.